Tandvårdsbidraget

Den 1:a juli varje år får du ett allmänt tandvårdsbidrag.

Det finns som ett tillgodohavande hos Försäkringskassan:

Från och med det år du fyller 24 till och med det år du fyller 29 är bidraget 600 kronor per år.


Från och med det år du fyller 30 till och med det år du fyller 64 är bidraget 300 kronor per år.


Från och med det år du fyller 65 är bidraget 600 kronor per år.


Det går att spara bidraget till nästkommande år så att du kan använda två bidrag under ett och samma år. Men du kan aldrig ha mer än två bidrag sparade samtidigt. Har du två bidrag den 1:a juli.


Delbetalning 

Hos oss kan du ta del av Räntefri delbetalning med olika banker enkelt och snabbt med Bank id.